Изработка на сайт
Вход
Търсене
Последни Новини
Галерия

За нас

Екипът ни се състои от трима специалисти с пълна проектанска правоспособност в областа на инженерната-геология, геотехниката, хидрогеологията, геоекологията и възобновяемите енергийни източници. Звеното съществува от 3 години но е с професионален опит в областа на промишленото, гражданското, жилищното и транспортно строителство – над 10 години.  Реализираните международни проекти с участието на чужди инвеститори и проектанти е спомогнало за натрупването на опит при прилагането на Западните и Европейски стандарти. Обработката на данните се извършва със специализиран софтуер в подходящи и съвместими формати за ползване от проектантите. Предоставяме на бъдещите си  клиенти, настоящи партньори и колеги комплексен завършен продукт на европейско ниво отговарящ на изискванията по ЕВРОКОД 7 и 8. Фирмата активно участва в прокарването и узаконяването на сондажи, кладенци, водоползвания и зауствания за подземни и повърхностни води пред съответните Басейнови Дирекции и МОСВ. 

 


Изгодни оферти за дрехи